چین فیبر ترمینال جعبه سازنده
خانه محصولات

DWDM MUX DEMUX

DWDM MUX DEMUX

ABS نوع کانال DWDM MUX DEMUX DWDM نوری اضافه کردن / قطره ماژول

ABS نوع کانال DWDM MUX DEMUX DWDM نوری اضافه کردن / قطره ماژول

8CH MUX / Demux DWDM کارت فیبر نوری DWDM 100M به از دست دادن 40G بستر های نرم افزاری پایین درج

8CH MUX / Demux DWDM کارت فیبر نوری DWDM 100M به از دست دادن 40G بستر های نرم افزاری پایین درج

16 کانال DWDM MUX DEMUX برای منفعل DWDM سیستم 19 "رک نوع نصب و راه اندازی / 1 HU

16 کانال DWDM MUX DEMUX برای منفعل DWDM سیستم 19 "رک نوع نصب و راه اندازی / 1 HU

نصب و راه اندازی آسان 1 + 1 فیبر نوری DWDM MUX / DEMUX کارت حفاظت تبدیل

نصب و راه اندازی آسان 1 + 1 فیبر نوری DWDM MUX / DEMUX کارت حفاظت تبدیل

16 کانال 100Ghz اترنت بیش از DWDM ماژول WDM شبکه نوع ABS

16 کانال 100Ghz اترنت بیش از DWDM ماژول WDM شبکه نوع ABS

شاسی 19inch 16 شکافها رک DWDM MUX DEMUX قوی مدیریت سیستم رسانه تبدیل

شاسی 19inch 16 شکافها رک DWDM MUX DEMUX قوی مدیریت سیستم رسانه تبدیل

8 کانال کانال واحد DWDM C گروه را به منفعل سیستم DWDM برای 19 "رک نوع نصب و راه اندازی / 1 HU

8 کانال کانال واحد DWDM C گروه را به منفعل سیستم DWDM برای 19 "رک نوع نصب و راه اندازی / 1 HU

16 کانال واحد DWDM-MUX-DEMUXfor منفعل DWDM سیستم پایین تداخل

16 کانال واحد DWDM-MUX-DEMUXfor منفعل DWDM سیستم پایین تداخل

Page 1 of 2|< 1 2 >|